• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Plusgroepen De Krullevaar

Op De Krullevaar zijn wij er al een aantal jaren van bewust dat er toenemende aandacht is voor onderwijs aan (hoog) begaafde kinderen. In de groep krijgen deze kinderen momenteel aangepaste reguliere leerstof d.m.v. compacten en verrijken. In schooljaar 2012-2013 hebben wij ons beleid ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen opnieuw bekeken en sinds schooljaar 2013-2014 zijn wij in oktober met een Plusgroep gestart. Dit houdt in dat (hoog)begaafde leerlingen gedurende 1 tot 1,5 uur in de week aparte verrijkende lessen volgen buiten het curriculum om op het gebied van rekenlogica, natuur, techniek, wereldoriëntatie en vreemde talen. De bovenbouwers leren tevens braintrainen en filosoferen.

In mei 2013 zijn wij gebruik gaan maken van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit is een interactief instrument dat ons ondersteunt bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Tevens gebruiken wij dit instrument om te kijken welke leerlingen in aanmerking komen voor de Plusgroep.

Het protocol Hoogbegaafdheid is vastgesteld door de MR. In de bijlage vindt u de kwaliteitskaart die komend schooljaar zal worden opgenomen in ons protocol Hoogbegaafdheid en van waaruit we willen gaan werken.

© De Krullevaar

Laatste nieuws

  • De nacht van acht10 juli 2020 - 14:25

    We kwamen op school met alle spullen voor de komende nacht op de fiets. Eerst gingen we alles klaarzetten en de luchtbedden oppompen, daarna gingen we een spelletje buiten spelen namelijk het douanespel. Daarna gingen wij muziekbingo spelen en Tom Ramon en Steven hadden gewonnen. Daarna gingen we weer een spelletje spelen buiten (levend kwartet) […]

  • Bloemschikken in groep 6b9 juli 2020 - 12:10

    Woensdag hebben we bloemstukjes gemaakt. We werden in 2 groepen van de klas verdeeld. We kregen oase in een bakje en mochten dat opvullen met groen. Daarna mochten we aan de slag met de bloemen. We moesten het goed verdelen. We hadden lekker een muziekje aan. Als je niet aan de beurt was, ging je […]

  • Gastspreker WO II18 juni 2020 - 15:57

    Gijs en Youri uit groep 7-8 vertellen hieronder wat de gastspreker ons heeft verteld. Wij hebben een gastles gehad van meneer Stanley Winnik. Over de WOII we hebben veel geleerd over wat hij ons heeft verteld over zijn familie was wel een heftig verhaal. Hij heeft ons geleerd dat niet alles slecht is op de […]

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern