Basisschool De Krullevaar

De Meern – Leidsche Rijn

Leren door vertrouwen, verbinden en verwonderen. Dat staat op basisschool De Krullevaar centraal. Immers, ‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’ (Aristoteles).

Leren van elkaar en met elkaar. Spelend leren. Dát is De Krullevaar. De allerleukste basisschool in De Meern, een school:

  • met zo’n 370 leerlingen en een enthousiast team;
  • waar iedereen zich thuis voelt;
  • waar we trots zijn om lees- en Kanjerschool te zijn;
  • waarin we leren via – kleine units – leerpleinen – projecten – creatieve ateliers;
  • met aandacht voor – kunst – cultuur – natuur – muziekles;
  • waar we gebruik maken van – Snappet – Motorische Remedial Teaching – Kurzweil.

Op De Krullevaar kijken we naar de kinderen en naar hun mogelijkheden. We volgen hun ontwikkeling en vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan. Wij geven instructie op diverse niveaus, waarbij we elk kind uitdagen. Met andere woorden: er wordt gewoon goed les gegeven.

Op De Krullevaar creëren we een fijn leer- en werkklimaat. Een plezierige schooltijd is één van de voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. Door goed naar kinderen te luisteren, willen wij ze duidelijk maken dat ze serieus genomen worden. Samen leveren we een wezenlijke bijdrage aan de goede sfeer op school, waarbij respect voor elkaar en vertrouwen voorop staan. Wij werken daarom met de Kanjertraining.

Verder zijn wij een flexibele, transparante organisatie, waarin iedereen er mag zijn en waarbij openheid en duidelijkheid basisbegrippen zijn.

Van harte welkom op onze school!

Het team van De Krullevaar

Krullevaar nieuws

Een prachtig bedrag

Wij hebben een prachtig bedrag, €10.000, ontvangen van de Rabobank…

pijlers

De Krullevaar erkende Kanjerschool

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Wij zijn erg blij met De Krullevaar als school voor onze kinderen, inmiddels in de bovenbouw. Al ruim zeven jaar breng ik mijn kinderen er met het volste vertrouwen naartoe. En de kinderen gaan ook met veel plezier naar school.  De docenten staan altijd voor je klaar en houden je voldoende op de hoogte over de lesstof. Naast de les hebben de kinderen regelmatig leuke uitjes en excursies. Bij problemen wordt er op tijd aan de bel getrokken en meegedacht over, en mee gezocht naar oplossingen. 

Basisschool De Krullevaar | De Meern

“Superleuk!”, “Vrienden!”, “Ateliers!” en “Allemaal lieve juffen!” waren de woorden die onze vier kinderen riepen toen ik ze vroeg waar ze bij ‘De Krullevaar’ aan dachten. Met veel zin gaan ze dagelijks naar school, en vol vertrouwen laten wij ze daar achter. Met de jongste nog in kleuterklas, en de oudste inmiddels alweer in groep 7 hebben we bij elk kind ervaren dat ze heel persoonlijk gezien worden. Aandacht voor het leren, en daarin juist ook voor de persoonlijke behoeftes en ontwikkeling als individueel kind. Belangrijke kernen op school zijn ook eigenwaarde, respect en vertrouwen. De combinatie van het leren én groeien maakt De Krullevaar en échte basisschool waarmee gebouwd wordt aan een stevig fundament voor onze kinderen!

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Op De Krullevaar hebben onze kinderen geleerd hoe leuk het leren is. Door het bijzondere leer-lees-systeem en de ervaren en pro-actieve juffen, leggen ze een mooie basis. Er wordt helder gecommuniceerd met ons via nieuwbrieven, klassenmails en een gesprek met de juf over de ontwikkeling van onze kinderen is altijd welkom. Kinderen doen bijzondere excursies en krijgen zo de praktijk mooi mee. 

Groet, 

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Wij zijn nog steeds erg blij met onze keuze voor de Krullevaar. 
Er wordt les gegeven op een manier die bij deze tijd past: de kinderen mogen veel samenwerken, werken aan projecten en leren om eigen keuzes te maken. 
De leerkrachten zijn erg betrokken en hebben echt oog voor de kinderen.
Ook worden er veel leuke activiteiten georganiseerd, zoals het schoolkoor, een lichtjestocht met Kerst en het atelier.
Dit alles zorgt ervoor dat onze kinderen (groep 2 en 5) elke dag met veel plezier naar school gaan en dat wij als ouders ons ook welkom voelen op school.

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Onze kinderen zitten nu al een aantal jaren op De Krullevaar. 

Een gemoedelijke school waarbij de afstand kind-leerkracht klein is. In de ochtend de eigen juf of meester een hand geven en begroeten maakt dat je je gezien voelt.

Wat wij leuk vinden aan De Krullevaar is de Engelse les vanaf groep 5, de plusgroep, de ateliers, de projecten, het maatjeslezen en de muziekles. 

Basisschool De Krullevaar | De Meern

“Met veel plezier gaat mijn (pleeg)zoontje van bijna 8 nu al vier jaar naar de Krullevaar. Er is tijd en aandacht voor zijn specifieke behoefte als druktemakertje (en zijn achtergrond) en de juffen hebben aandacht en tijd voor mij als ouder/verzorger voor en na de schooltijd als zich dat zo aandient. Er worden leuke creatieve opdrachten gemaakt, de sfeer in de klas is uitstekend en elke week wordt er wel iets extra’s gedaan lijkt het wel zo op het einde van het schooljaar. De directeur staat regelmatig nog even persoonlijk welkom te heten op het schoolplein. Kortom een fijne sfeervolle school, waar naast gedegen lesgeven, omgaan met elkaar en bijbrengen van normen en waarden op plezierige wijze bij elkaar wordt gebracht.”

Ik vind De Krullevaar de juiste school voor mijn kinderen omdat de leerkrachten met je meedenken. Je hebt niet het gevoel dat je er alleen voor staat.

Verder vind ik de korte lijntjes met de leerkrachten erg prettig. Zelf vinden de kinderen het werken met thema’s en in groepjes erg leuk. De kinderen leren normen en waarden en dat vind ik heel belangrijk. Tot slot vind ik het erg prettig dat we wekelijks op de hoogte gehouden worden waar de kinderen op school mee bezig zijn, door middel van mail.

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Onze ervaring met de onderbouw (groep 1 t/m 4) is prima! Een goede basis voor onze kinderen. Enthousiaste en kundige leerkrachten, die goed kijken naar het kind en zoveel mogelijk afstemmen op de individuele leerbehoefte. Fijne sfeer, betekenisvolle omgeving, en veel leuke projecten. Wij zijn er blij mee, en gaan vol vertrouwen de bovenbouw in!

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Na ruim negen jaar ervaring met De Krullevaar zijn wij nog steeds enthousiast over deze school. Een fijne school, met betrokken leerkrachten met oog voor het kind. Maatwerk waar nodig, óók aan de bovenkant. Tegenwoordig met plusklas en schoolkoor, maar al die tijd al met een vriendelijke en prettige sfeer. En dat is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Wij ervaren de Krullevaar als een warme, open en enthousiaste school.
Het team straalt veel positiviteit uit is erg betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen.
Ook organiseert de school leuke activiteiten, onder en buiten schooltijd.

Wij zijn erg blij met onze keuze voor de Krullevaar!

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Al 8 jaar beleven wij als gezin het onderwijs op de Krullevaar. We zien hoe onze twee kinderen zich ontwikkelen én we zien de school ‘groeien’. Het aanbod van leerzame en leuke activiteiten lijkt completer en structureler dan ooit. Het letterfeest, cijfersprongen in de gang, zelfgemaakte groentesoep, de uitgebreide ateliers, vele uitstapjes, leesmaatjes, het Krullevaar koor…. Projectwerk gaat ‘gewoon’ met Powerpoint, Prezi en You Tube… en als het over landen gaat, maken en proeven we er ook nog Tzaziki en Baklava bij. Dit soort leerervaringen zullen zeker bijblijven. Wij zijn ook heel blij met de Plusgroep en de manier waarop in gezamenlijk overleg wordt gezocht naar passende uitdagingen. En het belangrijkste is dat onze kinderen zich thuis voelen op school. De Kanjertraining lijkt ons een mooie methode om onze kinderen én onszelf nog beter met elkaar in het leven te laten staan.

Basisschool De Krullevaar | De Meern

Voor mij is de Krullevaar een school waar continue gewerkt wordt aan verbetering van leer- en lesmethoden. Er is ingezet op leesonderwijs en dat is de afgelopen jaren met sprongen vooruitgegaan. Ik heb hoge verwachtingen van de recent gestarte kanjertraining, waarmee kinderen handvatten krijgen in hun sociale ontwikkeling en kunnen bouwen aan hun zelfvertrouwen. En bovenal, mijn kinderen hebben het naar hun zin op deze school!

Basisschool De Krullevaar | De Meern

De Krullevaar is een fijne school waar goed onderwijs gegeven wordt. De leerkrachten houden rekening met het niveau van het kind en passen het onderwijs daarop aan. Ook worden er leerzame excursies en andere leuke uitjes georganiseerd. Mijn kind gaat met plezier naar school!

Basisschool De Krullevaar | De Meern