• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Bewegingsonderwijs

Plezier in het bewegen speelt een grote rol op De Krullevaar. Op verschillende manieren proberen wij de lessen zo samen te stellen, dat ieder kind op zijn niveau mee kan doen. Om de motorische ontwikkeling van het kind te volgen wordt er gekeken naar het beheersen van aangeboden bewegingsvormen. Deze stof wordt onderverdeeld in spelonderdelen en gymnastiekonderdelen. De sportdagen zijn sportieve ontmoetingen met medeleerlingen en kinderen van andere scholen. Niet alleen het beheersen van de bewegingsvormen vinden wij belangrijk, maar ook het samenwerken met andere kinderen in de les en het zelfvertrouwen van het kind.

Motorische ondersteuning

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs juf Berber geeft naast de gymlessen die zij verzorgt voor groep 3 t/m 8 ook motorische ondersteuning in de onderbouwgroepen. In samenwerking met de leerkrachten van de onderbouw werkt zij steeds met een klein groepje kinderen dat extra steun kan gebruiken om tot gericht bewegen te komen. De leerkracht zal u vooraf informeren over deze extra hulp. Juffrouw Berber rapporteert regelmatig aan de leerkracht hoe het kind zich verder ontwikkelt. Het spreekt vanzelf dat de leerkracht u weer op de hoogte houdt.

© De Krullevaar

Laatste nieuws

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern