• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Over De Krullevaar

Speel-leerschool

In ons logo noemen we onze school met trots een speel-leerschool.

De speel-leer aanpak komt als volgt tot uiting:

Als speel-leerschool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat binnen een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en dat vooral samen te doen.

Onder leren verstaan wij niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het leren omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens leren uiten en een zelfstandige taakgerichte werkhouding ontwikkelen. Kinderen willen zich graag ontwikkelen en daarin zelf een actieve rol spelen. Vandaar dat wij kinderen de ruimte geven om zelf actief te zijn en eigen initiatief te ontplooien. Kinderen verschillen van elkaar. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Daarom sluiten wij in ons onderwijs, zoveel als mogelijk is, aan bij die individuele ontwikkeling van kinderen.

Uiteindelijk gaat het ons er om dat kinderen op alle terreinen optimaal ontwikkelen. Wij streven er naar dat ouders daarbij betrokken zijn en een actieve rol in de school als gemeenschap vervullen.

Situering van de school en schoolgrootte

Basisschool De Krullevaar is gehuisvest in een groot scholengebouw genaamd De Bonte Berg, samen met basisschool Het Veldhuis. De Krullevaar telt zo’n 340 leerlingen die met z’n allen onder één dak zitten. De gymzaal waar de gymnastieklessen worden gegeven ligt op twee minuten lopen van de school.

Richting

De Krullevaar is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Wij zijn een ontmoetingsschool die open staat voor alle kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen. In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

© De Krullevaar

Laatste nieuws

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern