• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Over De Krullevaar

Richting

De Krullevaar is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting en het team van De Krullevaar willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn. Dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder onze eigen identiteit te verliezen. In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

Situering van de school en schoolgrootte

Basisschool De Krullevaar is gehuisvest in een groot scholengebouw genaamd De Bonte Berg, samen met basisschool Het Veldhuis. De Krullevaar telt zo’n 340 leerlingen die met z’n allen onder één dak zitten. De gymzaal waar de gymnastieklessen worden gegeven ligt op twee minuten lopen van de school.

© De Krullevaar

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern