• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1984 is het wettelijk verplicht dat aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Doel van de MR is medezeggenschap van schoolteam en ouders te realiseren over de beslissingen die het schoolbestuur en/of de directie ten aanzien van de school neemt. Voor informatie kunt u terecht bij de leden van de MR en de directeur via mr@dekrullevaar.nl. In de MR zitten vertegenwoordigers uit het team en ouders en bestaat op dit moment uit:

  

– Simone van Dijk                                  – Annechien Sloots

 

– Berber Kamstra                                   – Nienke van den Berg

– Lonneke Oudenhoven-Mulder

Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

     • organisatie van de school
     • schoolreglement/doelstellingen van de school
     • schoolgids en schoolplan
     • ouderparticipatie
     • benoeming directie

Wil je je meer verdiepen in de onderwerpen die zijn of worden besproken?

Heb je een vraag aan de MR? We worden graag benaderd of je kan een mail sturen naar mr@dekrullevaar.nl. Ingekomen mail of post wordt in het eerstvolgende MR overleg vertrouwelijk behandeld. De MR is géén klachtencommissie en is er ook niet om individuele belangen te behartigen. In dat geval is het altijd verstandig om eerst bij de leerkracht en zo nodig bij de directie aan te kloppen. Twijfel je of een onderwerp of vraag bij de MR thuishoort? Vragen mag altijd!

De overleggen van de MR zijn openbaar: elke leerling, ouder en personeelslid kan een overleg bijwonen als toehoorder. Enkel de MR-leden hebben stemrecht. Het is mogelijk dat een deel van het overleg alleen toegankelijk is voor de MR, bijvoorbeeld als er gestemd moet worden. Wil je eens een overleg bijwonen? Neem dan vooraf contact op via mr@dekrullevaar.nl dan kunnen we u een link sturen om deel te kunnen nemen.

De overlegdata van de MR in het schooljaar 2023-2024 zijn als volgt:

 • dinsdag 26 sep online 19.30
 • woensdag 8 nov online 19.30
 • dinsdag 12 dec online 19.30
 • vrijdag 19 jan op school 14.00 met de leerlingenraad
 • dinsdag 5 mrt online 19.30
 • dinsdag 16 apr online 19.30
 • dinsdag 28 mei online 19.30
 • vrijdag 28 juni jaarafsluiting met enkel MR-leden

© De Krullevaar

Laatste nieuws

 • Ik werd wakker op een mooie achtentwintig maart. Ik had heel erg veel zin in school en daarom ben ik zo snel mogelijk naar school gegaan. We waren alleen met groep acht op school omdat de rest van de schol op schoolreisje was maar voor ons kwam dat niet uit en daarom waren we alleen […]

 • Wij zijn eindelijk open! 🥳👏 Voorlopig openen wij De Krulleshop op maandag en dinsdag tussen 08:30-09:00 uur. Heb je je kind naar school gebracht? Kom dan gerust eens kijken! 👀 Een vriendelijke herinnering dat dit een trustshop is, geleid door vrijwilligerswerk en het ontvangen van leuke dingen van de buren.

 • Hoi, wij zijn Olivia H, Loïs, Ardra en Lars K uit groep 6b en wij schrijven een stukje over ons uitje naar het Utrechts Archief. Ten eerste het was heel leuk om naar het Utrecht archief te gaan. Toen we in de bus zaten, gingen we zingen, bijvoorbeeld: ‘Er staat een paard in de gang’, […]

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern