• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Krullevaar ABC

A

​Adaptief onderwijs – Op De Krullevaar staat adaptief onderwijs centraal. Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen.

Ateliers – De ateliers van De Krullevaar zorgen voor veel plezier. We doen dit met meerdere groepen door elkaar. De leerlingen kunnen kiezen uit een groot aanbod van activiteiten (beeldende vorming, dansante en muzikale vorming en techniek) die bijzondere ruimte en soms bijzondere begeleiding bieden.

B

Bonte Berg – Dit is de naam van het schoolgebouw

Bibliotheek – Op de Krullevaar hebben wij een eigen bibliotheek. Vol met boeken voor alle leeftijden.

C

Cultuureducatie – Naar het museum of naar een theatervoorstelling: jaarlijks organiseert de cultuurcoördinator voor alle groepen leuke en leerzame uitstapjes.

Coöperatief leren – Op De Krullevaar leren kinderen van en met elkaar middels coöperatief leren.

D

Differentiëren – Op De Krullevaar wordt gewerkt met het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI).

E

Engels – Op De Krullevaar wordt vanaf groep 5 al Engels gegeven.

F

G

Groepsouder – Op De Krullevaar heeft elke klas één of twee groepsouders. Zij helpen de leerkracht bij het organiseren en uitvoeren van feesten, vieringen en activiteiten en vragen hulp aan de andere ouders van de klas.

Gymnastiek – Op De Krullevaar worden de gymnastieklessen verzorgd door een vakleerkracht of door de eigen bevoegde leerkracht.

H

Handelingsgericht werken – Op De Krullevaar staat het handelingsgericht werken centraal. Het is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig uit- en om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen.

I

Intern begeleider – De intern begeleiders op De Krullevaar zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en zetten lijnen uit met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

J

K

Kanjerschool – De Krullevaar is een gecertificeerde kanjerschool. Middels de Kanjertraining zorgen en waarborgen wij de rust, veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect op school.

KurzweilKurzweil is de software die op De Krullevaar wordt gebruikt om leerlingen met dyslexie te ondersteunen. Het is de alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden.

L

Luizenpluizer – Na elke vakantie vindt er op De Krullevaar luizencontrole plaats door ouders. De school informeert direct de ouders van leerlingen waarbij luizen en/of neten worden geconstateerd. Als er hoofdluis heerst in de klas, vindt er na twee weken een nacontrole plaats.

Leesschool – De Krullevaar heeft de kwalificatie leesschool; het leesonderwijs en leesplezier staan hoog in het vaandel en dat resulteert in hogere scores bij alle vakken.

M

Marnix Academie – De Krullevaar is een gecertificeerde stageschool en partner van de Marnix Academie.

MR – De Krullevaar heeft een Medezeggenschapsraad (MR).

MRT– Op De Krullevaar wordt Motorische Remedial Teaching (MRT) gegeven aan kleuters door onze vakleerkracht gymnastiek.

N

Natuur & milieueducatie – Op bezoek bij de boerderij, een imker of een schooltuin aanleggen: de natuur- en milieucoördinator zorgt jaarlijks voor leuke en leerzame activiteiten voor alle groepen.

O

Overblijven – Op De Krullevaar eten de kinderen met hun eigen leerkracht een lunch.

Oudercommissie – Op De Krullevaar is er een Oudercommissie actief. Zij adviseert en ondersteunt de leerkrachten bij feesten, vieringen en activiteiten.

Overdracht – Aan het eind van het schooljaar dragen de leerkrachten hun leerlingen over aan de volgende leerkracht.

P

Pleinwacht – Op De Krullevaar lopen de ouders van de groepen 1 t/m 8… zo’n 5 keer per jaar pleinwacht met de klas van hun kind.

Projectonderwijs – Op De Krullevaar worden de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) gegeven in de vorm van projecten.

POVO – De overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Op De Krullevaar is het van groot belang dat er naar een school wordt gezocht die goed aansluit op de onderwijsbehoeften van een leerling. De Krullevaar is dan ook nauw betrokken bij deze procedure.

Q

R

Rapporten – Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Bij het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd om dit te bespreken, bij het tweede rapport is het gesprek facultatief.

S

Snappet – Is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

Sportdag – Op De Krullevaar vindt jaarlijks een schoolbrede sportdag plaats georganiseerd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Startgesprek – Aan het begin van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een kennismakingsgesprek.

T

Team – De Krullevaar bestaat uit een gezellig, vrolijk, enthousiast, creatief en ambitieus team.

U

V

Vertrouwen – Verbinden – Verwonderen – De pijlers van De Krullevaar.

Vertrouwenspersoon Op De Krullevaar is een vertrouwenspersoon aanwezig.

W

Wetenschapsknooppunt – De Krullevaar werkt samen met het Wetenschapsknooppunt/ Wetenschap & Techniek Academie van de Universiteit van Utrecht.

X

Y

Z

© De Krullevaar

Heb je aanvullende suggesties, mail deze aan ons!

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern