• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Financiën – ouderbijdrage

Waarom een (vrijwillige) ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage. Het vrijwillige karakter van deze bijdrage betekent dat de toelating van een leerling niet is gekoppeld aan de bereidheid van de ouders om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten wanneer de bijdrage niet is betaald. Deze is immers vrijwillig.

Het doel van de bijdrage is de bekostiging van niet-gesubsidieerde schoolzaken zoals bijvoorbeeld de kosten voor de excursies gedurende het jaar, voor het Sinterklaasfeest, voor activiteiten rondom Kerstmis en de schoolreizen. Verder betreft het de extra kosten bij projecten zoals de Kinderboekenweek en een deel van de kosten van het schoolkamp in groep 8. De bijdrage voor het schoolkamp wordt aan de ouders van de kinderen van groep 8 separaat in rekening gebracht.

Hoogte van de ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie.  De (vrijwillige) ouderbijdrage voor dit schooljaar handhaven wij op een zo laag mogelijk bedrag en is vastgesteld op € 50,- per kind. De hoogte van het bedrag wordt in oktober vastgesteld. Medio oktober ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

U-pas voor mensen met lagere inkomens

Voor ouders en verzorgers met een laag inkomen biedt de gemeente Utrecht mogelijkheden door middel van de U-pas om deel te kunnen nemen aan schoolactiviteiten. Ouders met een U-pas kunnen een kopie van deze pas inleveren bij de administratie van de school. De school draagt zorg voor de declaratie en er zijn voor u geen verdere kosten meer. Voor de eigen bijdrage van het schoolkamp in groep 8 kunt u helaas geen beroep meer doen op de gemeente.

Heeft uw kind geen U-pas en er wellicht recht op? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht (voor meer informatie www.utrecht.nl of 030-2865050, op werkdagen van 09:00-11:00 uur).

Tussentijds instromen

Ouders van kinderen die later in het schooljaar instromen kunnen naar rato bijdragen voor het resterende deel van het jaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat zij op school aanwezig zijn. Voor nieuwe kinderen vragen we 1/10 van de ouderbijdrage vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het kind op school zit.

Voor meer informatie inzake de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

© De Krullevaar

Laatste nieuws

  • Tot onze spijt melden we dat er nog maar zeer beperkte plaatsingsmogelijkheden zijn voor kinderen die een nieuwe school zoeken in schooljaar 2024-2025 door verhuizing of andere omstandigheden. Er zijn eventueel plekken in de aankomende groepen 6 en 7, maar daarvoor is een gesprek met de interne begeleiding nodig. In alle andere groepen hebben wij […]

  • Vorige week zijn we met de hele school gestart met het thema: Olympische Spelen. Dit vinden wij een heel leuk thema: bijna de hele klas zit wel op een sport. Wij zijn dus een heel sportieve groep! Tijdens de viering met o.a. groep 1/2 , groep 3A en groep 7 hebben we alvast het lied […]

  • Ik werd wakker op een mooie achtentwintig maart. Ik had heel erg veel zin in school en daarom ben ik zo snel mogelijk naar school gegaan. We waren alleen met groep acht op school omdat de rest van de schol op schoolreisje was maar voor ons kwam dat niet uit en daarom waren we alleen […]

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern