• Basisschool De Krullevaar | De Meern

Financiën – ouderbijdrage

Waarom een (vrijwillige) ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage. Het vrijwillige karakter van deze bijdrage betekent dat de toelating van een leerling niet is gekoppeld aan de bereidheid van de ouders om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten wanneer de bijdrage niet is betaald. Deze is immers vrijwillig.

Het doel van de bijdrage is de bekostiging van niet-gesubsidieerde schoolzaken zoals bijvoorbeeld de kosten voor de excursies gedurende het jaar, voor het Sinterklaasfeest, voor activiteiten rondom Kerstmis en de schoolreizen. Verder betreft het de extra kosten bij projecten zoals de Kinderboekenweek en een deel van de kosten van het schoolkamp in groep 8. De bijdrage voor het schoolkamp wordt aan de ouders van de kinderen van groep 8 separaat in rekening gebracht.

Hoogte van de ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie.  De (vrijwillige) ouderbijdrage voor dit schooljaar handhaven wij op een zo laag mogelijk bedrag en is vastgesteld op € 25,- per kind. De hoogte van het bedrag wordt in oktober vastgesteld. Medio oktober ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

U-pas voor mensen met lagere inkomens

Voor ouders en verzorgers met een laag inkomen biedt de gemeente Utrecht mogelijkheden door middel van de U-pas om deel te kunnen nemen aan schoolactiviteiten. Ouders met een U-pas kunnen een kopie van deze pas inleveren bij de administratie van de school. De school draagt zorg voor de declaratie en er zijn voor u geen verdere kosten meer. Voor de eigen bijdrage van het schoolkamp in groep 8 kunt u helaas geen beroep meer doen op de gemeente.

Heeft uw kind geen U-pas en er wellicht recht op? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht (voor meer informatie www.utrecht.nl of 030-2865050, op werkdagen van 09:00-11:00 uur).

Tussentijds instromen

Ouders van kinderen die later in het schooljaar instromen kunnen naar rato bijdragen voor het resterende deel van het jaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat zij op school aanwezig zijn. Voor nieuwe kinderen vragen we 1/10 van de ouderbijdrage vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het kind op school zit.

Voor meer informatie inzake de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

© De Krullevaar

Laatste nieuws

  • Wat hebben we weer een bewogen en toch mooi jaar achter de rug, dat we gelukkig met alle kinderen, leerkrachten en ouders fysiek in de school konden afronden. Zo aan het einde van het schooljaar maken we natuurlijk ook altijd de plannen voor het nieuwe schooljaar rond. Met de lessen uit het afgelopen jaar voor […]

  • ‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’, aldus de Griekse wijsgeer Aristoteles én basisschool De Krullevaar in De Meern. Leren door vertrouwen, verbinden en verwonderen.  Leren van en met elkaar. Vanaf schooljaar 2022-2023 zoeken wij een bovenbouwleerkracht (met uitzondering van groep 8) (1FTE) (Parttime is bespreekbaar)   Het is een simpel sommetje: De 370 allerleukste […]

  • In april 2022 is een nieuw lid van de Medezeggenschapsraad gekozen. De meeste stemmen waren voor Lonneke Oudenhoven-Mulder. Hierbij stellen we haar aan u voor:  Lonneke is mama van Lidewij (middenbouw groep 4), Peer (bovenbouw groep 7) en Pjotr (sinds dit schooljaar op het VO) · partner van Jakob · baasje van Joppe, voor vele […]

vertrouwen – verbinden – verwonderen

Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern
Basisschool De Krullevaar | De Meern