Kanjerprotocol

Kanjerprotocol
In 2015 hebben we als school gekozen voor het werken met de Kanjertraining; een methode waarbij omgang met elkaar gebaseerd op vertrouwen centraal staat. De jaren daarna heeft het team verschillende trainingen en nascholing gevolgd om up-to-date te blijven en samen de Kanjertraining in school te implementeren.
Inmiddels worden er elk jaar ouderlessen gegeven, komt de Kanjertraining regelmatig terug op vergaderingen en studiedagen en is de Kanjertraining niet meer weg te denken bij De Krullevaar.
Alle ervaring en kennis die we hebben opgedaan, gecombineerd met de wettelijke kaders waarbinnen een school handelt en lessen sociaal emotionele vorming biedt, heeft geresulteerd in een Kanjerprotocol passend bij De Krullevaar. Hierin is alle informatie te vinden over de Kanjertraining, omgang met elkaar en stappen die genomen worden wanneer gedrag grenzen overschrijdt. Inmiddels heet ook de MR het Kanjerprotocol goedgekeurd en kunnen we het publiceren.

Klik hier voor het Kanjerprotocol

Kanjer van de week
Komend jaar willen we graag een nieuwe impuls aan de Kanjertraining geven en elke week een kind centraal stellen die door een mooie ‘Kanjeractie’ Kanjer van de week mag zijn. Kinderen mogen elkaar daarvoor opgeven.