Volg de ster!

Iedere week horen de kinderen in de groep een verhaal uit een kinderbijbel. We werken hiervoor (sinds kort) aan de hand van een rooster van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Naast deze verhalen gaan we twee keer per jaar aan de hand van een thema met de hele school verder in op de betekenis en achtergrond van sommige verhalen. We doen dit thematische werk steeds in een traditionele bezinningstijd; in de adventsperiode en in de tijd voor Pasen, de zogenaamde ’40-dagen-tijd’. Misschien herinnert u zich de vorige 40-dagentijd nog waarin we hebben gewerkt over ‘Mozes en de vluchtelingen’.

In het aankomende adventsproject, volgen we de familielijn van Jezus.
We vertellen drie verhalen over de koning van het oude testament; koning David en natuurlijk vertellen we de verhalen van de koning van het nieuwe testament; Jezus. Jezus wordt niet voor niets ook wel; ‘Davids Zoon’ genoemd.
In beide verhalen zien we de keuzes terug die God voor de mensen wil maken; Hij kiest niet voor de pracht en praal, voor het aanzien, maar voor de simpele herder die koning wordt en voor het kwetsbare baby’tje dat de hoofdrol krijgt.

In de klassen gaan we aan de slag met je ‘roots’, waar kom je vandaan en met het vertrouwen dat het kleine mag zegevieren. De kinderen leren enkele liedjes die bij het thema passen en zo werken we samen toe naar de kerstviering van dinsdagavond 17 december. 

Groep 1-2A werkt met LeerKRACHT

Naast de leerkrachten van de Krullevaar zijn ook de kleuters aan de slag gegaan met het oefenen van een bordsessie, een van de basisprincipes van LeerKRACHT.

De kinderen van groep 1-2A hebben een whiteboard waarop ze met elkaar een doel bedenken dat ze willen bereiken. De kinderen delen successen en bedenken acties om de doelen te behalen.

Het doel waar de afgelopen periode aan is gewerkt was; elkaar helpen, ook als je even geen zin hebt. Om het visueel te maken staat er op het bord een voetbal die steeds een beetje verder opschuift naar het plaatje van ‘het doel’. Elke dag wordt geëvalueerd hoe het staat met de voortgang. Is het doel behaald, dan mogen de kinderen een ‘beloning’ kiezen in de vorm van een activiteit. Deze keer was dat een extra filmpje aan het einde van de dag.

De behaalde doelen worden opgehangen in de klas met een afbeelding zodat de kinderen weten wat ze allemaal geleerd hebben. De kinderen zijn enthousiast betrokken en hebben vandaag al een nieuw doel bedacht; wij geven elkaar complimenten.

Oudercommissie 2019-2020

Beste ouders,
 
Als oudercommissie van De Krullevaar voor 2019-2020 willen wij ons graag langs deze weg aan u voorstellen.
 
Namens de ouders zijn dit jaar actief:

  • Evelien; moeder van een leerling in groep 1/2D
  • Nynke; moeder van een leerling in groep 1/2A
  • Sabrina; moeder van een leerling in groep 1/2B en tevens “Gangmaker”….verantwoordelijk voor alle creatieve thema-uitingen in de gangen.
  • Marianne; moeder van leerlingen in de groepen 3A, 5, 6A en 8
  • Djoeke; moeder van een leerling in groep 4
  • Jelle; vader van leerlingen in de groepen 3A en 4

Namens het team zijn dit jaar actief:

Johanna; leerkracht ondersteuner
Miranda; leerkracht van groep 1/2D
 
Met deze groep hebben we zowel de onderbouw, de middenbouw als de bovenbouw vertegenwoordigd in de oudercommissie… maar, mocht je daar echter anders over denken….schroom niet en geef je op om ook actief te worden binnen deze leuke groep ouders en leerkachten!!
 
Naast de gezellige vergaderingen is onze drijfveer vooral dat we willen meedenken over en meehelpen met de verschillende thema’s en activiteiten die er gedurende het jaar langs komen.
Zo is het onder andere erg leuk om te zorgen  dat de Sint en zijn pieten de weg weten te vinden met alle cadeautjes, we rond de kerst gezellig samen kunnen zijn, de kinderen tijdens de schoolreisjes op de juiste bestemmingen aankomen (en ook weer terug bij school afgeleverd worden aan het einde van een inspannende en leuke dag!!) en de sportdagen goed en sportief verlopen.
 
Mocht je het leuk vinden om mee te helpen bij het versieren van de gangen spreek dan zeker onze gangmaker een keer aan (1e van links in de voorste rij), ook als je niet structureel kunt helpen maar wel zo nu en dan een helpende hand kunt bieden.
 
Met vriendelijke groet,
 
De Oudercommissie 2019-2020

Betere luchtkwaliteit De Krullevaar

Betere luchtkwaliteit basisscholen Het Veldhuis en De Krullevaar

Betere ventilatie
Tijdens de herfstvakantie is er op het dak van de Bonteberg 3 een nieuw ventilatiesysteem geplaatst. Dit systeem komt in de plaats van het oude systeem, dat voor geluidsoverlast zorgde.
Tot en met de Kerstvakantie werken we aan de aansluitingen hiervan. Het nieuwe systeem op het dak krijgt roosterschermen. Zo kijkt u niet direct tegen de ventilatie aan en voorkomen we
dat de zon hierop weerkaatst. Ook krijgen beide scholen andere installaties. Deze werkzaamheden zijn in maart 2020 gereed. Deze vinden plaats in het gebouw, u zult hierdoor vrijwel geen overlast ervaren.

Beter presteren in een frisse school
Een goede luchtkwaliteit in scholen zorgt ervoor dat de kinderen beter kunnen leren. De installaties die de gemeente Utrecht op de schoolgebouwen plaatst, verminderen de CO2-concentratie in de gebouwen en zorgen zo voor een betere luchtkwaliteit. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het is daarom landelijk beleid om het binnenmilieu op scholen te verbeteren. 

Ga naar het volledige wijkbericht.