Meet The Professor

In de klas zijn we bezig met Meet de Professor. Iedere maand krijgen we een hint opgestuurd met informatie over onze professor.  We hebben een poster en daar staat iemand op, elke keer als we een hint hebben plakken we die op de poster. Uiteindelijk hebben we een professor met kleren aan. Ondertussen hebben we al vier hints. We weten dat hij op het uithof werkt in Utrecht. En hij doet iets met kringlooplandbouw, mensen en dieren. We weten ook dat het een man is. Ook hebben we in de klas naar een Powerpoint gekeken waar alle professoren die mee doen in staan. We hebben al een paar mensen van onze lijst afgestreept. Vandaag hebben we ook een livestream bekeken en hebben we vragen gesteld aan een aantal professoren. Eerder vandaag hebben we de vragen bedacht. Aan het eind van de maand krijgen we de laatste hint. Daarna komt de professor in de klas. 

Door Maud en Fiene groep 7b