Complimentenweek in groep 4A

Geschreven door: Loïs, Liv en Luna.
Maandag 1 maart was het complimentendag. Deze week gingen we daarom extra letten op het geven van complimentjes. Eerst gingen we bespreken welke complimenten de mooiste complimentjes zijn. Dit zijn de complimentjes die het fijnst voelen en gaan over wat je goed doet. Alle kinderen en ook de juf kregen complimenten van de klas. Dat voelde fijn en goed. Iedereen werd blij!
Omdat alle kinderen blij werden, gingen we ook kaartjes maken voor onze papa en mama. Een kaart met hartjes op de voorkant en in de kaart schreven we een compliment. Onze papa en mama vonden het mooi en lief. Als laatste gingen we vlaggetjes maken met complimenten voor de hele klas. Zo kunnen we nog vaak zien wat wij al goed kunnen!
                                                     

Spelend leren in groep 4b

Spelen in groep 4b

Namens Sanne, Tessa en Lika.
In groep 4 mogen wij ook nog spelen. Wij hebben daarvoor een speellokaal. In ons speellokaal kunnen wij hutten bouwen, bouwen met Kapla, blokken en Lego. Wij krijgen ook nog een hoek waarin wij kunnen verkleden en een hoek waarin wij kunnen tekenen en knutselen. Ook hebben wij er een leeshoek.

Tessa: ‘’Ik vind het erg leuk om hier te spelen. Ik leer ervan om hele leuke hutten te bouwen en samen te werken.’’ Sanne en Lika: ‘’Wij vinden het heeeeeel leuk om hier te kunnen spelen!!’’ In de klas kunnen de kinderen ook nog een spelletje spelen, spelen met de Playmobil en op Ipads. In de middenbouw is spel een belangrijk onderdeel van het lesrooster. De kernwaarden die voor ons gelden rondom spel zijn terug te zien in het spelaanbod.

· Experiment-leercurve
· Fantasie oproepen
· Samen
· Bewegen
· Regels
· Ondernemend
· Werkelijkheids nabijheid/nadoen
· Kwaliteit i.p.v. kwantiteit (maar voldoende keuzemogelijkheid)
· Vrijheid/ruimte
· Open materiaal (van wereldspel naar ‘onderzoeken’ wat het kan zijn

Een kijkje in groep 4-5

In groep 4/5 zijn wij dagelijks druk bezig met leren en allerlei bijbehorende activiteiten.
Natuurlijk is er ook tijd voor leuke dingen.
De kinderen vertellen u in dit bericht waar wij zoal mee bezig zijn in groep 4/5.

Onze klas is een leuke klas. Maar soms is er een chaos in onze klas. En snel is de chaos wel snel over. Dat komt door dat de kinderen elkaar helpen. Het kan in onze klas gezellig zijn, maar we moeten ook hard werken. Soms luisteren de kinderen niet naar de juf, maar meestal gelukkig wel.
Lucas H.

Juf Elina is vier dagen in de week in onze klas. De juf is heel erg lief maar soms is de juf boos als kinderen niet luisteren. Gelukkig luisteren de meeste kinderen goed. Xcharya

Meester Ale is elke woensdag in onze klas. Het is een leuke meester. En hij is ook niet streng.
En als we gaan rekenen mogen we samenwerken.
Peer

Nu komt ook elke vrijdag juf Mascha bij ons in de klas. Zij helpt in de klas en werkt elke week met het Rekentijgergroepje van groep 4. Z e helpt ons met de les en de uitleg en ze vraagt ons als we iets niet snappen hoe dat komt. De sommen zijn soms best lastig, maar wel heel leuk.
Julian S

Elke dinsdag lezen we een verhaal uit de Bijbel. We zingen er ook vaak een liedje bij.
Bijvoorbeeld over Mozes en David en met kerst hebben we heel veel liedjes gezongen en ook veel verhalen gelezen. Deze verhalen gingen over dat Jezus was geboren en dat de herders en de Wijzen uit het Oosten naar de stal kwamen.
Moos

In de klas doen we elke dag taal. En we bespreken het altijd en ik ben er goed in. We weten nu wat zelfstandig naamwoord is, bijvoeglijk naamwoord is en wat een werkwoord is.
Raf

Rekenen in groep 5 doen we op de Snappet. We werken aan leerdoelen zoals plussommen en minsommen daar zijn sommige kinderen wel goed in en we doen er ook toetsen die vinden sommige kinderen wel lastig.
Timme

We doen elke dag spelling. We beginnen met de instructie, dan een dictee en dan de spellingles.
Wij hebben de haai, kooi, beer, strik en schat regels geleerd. Ik vind spelling leuk, omdat we er veel van leren.
Dennis

We hebben heel hart gewerkt aan de presentatie. We hebben elke maandag gewerkt aan de presentatie. Aan het eind hebben we de presentatie aan elkaar ge laten zien. En de presentatie ging over de prehistorie.
Florine

Elke week hebben we een kanjer les in de kring. We hebben verteld over hoe we zijn met de petten. En we hebben het verhaal Max en de zwerver gelezen. We houden ons goed aan de kanjerregels. En in onze klas mag iedereen meedoen.
Lweni

In de klas hebben we steeds een aandachtspunt. We letten een hele week goed op één punt, bijvoorbeeld ‘je planning aftekenen’. Als we het goed hebben gedaan doet de juf een krul zetten en als we het niet goed hebben gedaan dan krijgen we geen krul. Hebben we genoeg krullen krijgen we een sticker, bij 5 stickers mogen we iets leuks kiezen. Onze eerste beloning was een onesiedag.
Elin F

Elke week hebben een paar kinderen hun boekbespreking. We houden onze boekbespreking om goed te kunnen lezen voor taal want we moeten goed kunnen lezen.
Farah

Groep 5 heeft vorige week het eerste boekverslag gemaakt en ingeleverd. Boeverslag is net zoals een boekbespreking maar wel op de computer doen of mailen als je geen printer hebt. En een boek verslag is een boekbespreking maar dan on in te leveren en niet voor te lezen.
Serris

Elke donderdag hebben we krantenkring in de klas. Een krantenkring maak je zo eerst moet je een stukje krant uit een krant zoeken en dan moeten we de titel en de krant doen en meer en dan ga je het voorlezen aan de klas. En we kunnen er veel van leren. En de hele klas doet het.
Guillermo

We hebben in de klas altijd een voorleesboek. Nu lezen we uit Vos en Haas.
Een leuk boek en het gaat over avonturen en dat vind ik heel leuk.
Julian v. G.

In de klas knutselen we ook. We zijn nu een winterschilderij aan het maken. We werken met sjablonen, dat is best een beetje moeilijk. Maar het is ook leuk en het wordt heel mooi.
Kirsten

Afgelopen weken hebben we muziekles gehad van juf Elina en een echte muziek juf, juf Kira.
Ik vond het best leuk. We hebben in canon gezongen.
Lukas K

Elke week is het inloop. Eerst was het op woensdag en nu op vrijdag. En ouders mogen komen en dan doen werkjes. Het is best leuk.
Sven

Elke week oefenen we begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. Ook oefenen we met Nieuwsbegrip XL op de computers in de klas. Dan doen we de tekst die we de vorige week hebben gedaan. We moeten er ook vragen bij maken en het bewijs erbij schrijven. We moeten ook goed de tekst lezen.
Julie

Elke vrijdag heeft groep 5 Engels. Juf Mascha geeft bijna elke vrijdag ons Engels. We leren elke week wel iets nieuws. Waar kom je vandaan, waar ga je heen, hoe oud je ben, of je mee wil doen en nog veel meer. Groep 5 vindt Engels leuk, vooral ik. We vinden op de manier hoe ze Engels geven leuk!
Sara

Af gelopen week hebben we veel cito toetsen gehad. Ze waren heel moeilijk voor iedereen.
Maar het is iedereen gelukt. En er komen nog meer toetsen aan. We doen hard ons best.
Elin B

Gelukkig is er ook af en toe tijd om iets leuks te doen. Zoals galgje. Van het spel kun je leren en oefenen en het is ook leuk. Het spel werkt zo; je hebt het helle alfabet en een rijtje met lijntjes. Iemand moet een letter kiezen en moet erop drukken en dan is het goed of niet, totdat het een woord wordt.
Emily

Elke dinsdag en woensdag hebben we gym. Iedereen is sportief en bijna iedereen vindt het leuk.
Soms spelen we vals maar het wordt altijd op gelost met hulp van juf Beber.
Milan

Vanaf de kerstvakantie krijgt groep 5 huiswerk. En groep 4 nog niet maar dat krijgen ze volgend jaar. Groep 5 kreeg eerst speling en toen rekenen en dat doen we thuis.
Aisha

Binnenkort krijgen wij ons rapport. Je moet hart werken om je rapport te krijgen. En de juf moet ook hart werken om de rapporten te maken. We hebben ook een leuke tekening gemaakt voor in het rapport, waarin je dingen over jezelf moest vertellen.
Jowi

Elke maandag is er een Plusgroep. In de plusgroep leren we programmeren met lego. We bouwen ook stevige lego huizen. Ik ga er met Sara heen, daar bouwen we met lego. Ik vind het heel leuk.
Daan

Ik ga elke vrijdag naar juf Jannemarij. Daar werk ik aan een project. Ik mocht zelf een onderwerp kiezen. Ik koos CO2. Ik heb veel geleerd, bijvoorbeeld wat CO2 is en uit welke stoffen het bestaat. Ik heb mij project in de klas gepresenteerd.
Timme

Elke dag spelen we in de pauze buiten. Buiten spelen doen we samen op het schoolplein. Samen leuke spelletjes doen we buiten met vrienden op het schoolplein.
Samuel

Sinterklaas in groep 4

Donderdag 5 december was het eindelijk zover: Sinterklaas kwam naar onze school! De hele dag was het groot feest. Veel kinderen in onze groep hadden een pietenpak aan, en er was zelfs een hulpsint. ’s Ochtends hebben we Het Grote Pepernotenspel gedaan. In vier teams werd er gestreden om de winst. Er waren vragen, stellingen en er was een ronde Pictionary. Het was leuk en ook leerzaam. We weten nu bijvoorbeeld dat Sinterklaas eigenlijk op 6 december jarig is en dat hij oorspronkelijk uit Turkije komt. Uiteindelijk heeft team Staf gewonnen. Zij mochten daarom kiezen welk filmpje we gingen kijken. Het werd Zappsport, over het paard van Sinterklaas.

Om 11:00 uur kwam de Sint in onze klas. Lieke, Nina en Esra hebben hun zwemdiploma aan hem laten zien. Zij hebben alle drie op 4 december een zwemdiploma gekregen! Ook hebben we gezongen en gedanst. Daarna kreeg elk kind niet één, maar wel vier cadeautjes. Wat een feest!

We hebben de ochtend afgesloten met spelletjes. We waren al om 12:00 uur uit in plaats van 14:45 uur. Maar een halve dag naar school én alleen maar leuke dingen doen. Dubbel feest dus!