Betere luchtkwaliteit De Krullevaar

Betere luchtkwaliteit basisscholen Het Veldhuis en De Krullevaar

Betere ventilatie
Tijdens de herfstvakantie is er op het dak van de Bonteberg 3 een nieuw ventilatiesysteem geplaatst. Dit systeem komt in de plaats van het oude systeem, dat voor geluidsoverlast zorgde.
Tot en met de Kerstvakantie werken we aan de aansluitingen hiervan. Het nieuwe systeem op het dak krijgt roosterschermen. Zo kijkt u niet direct tegen de ventilatie aan en voorkomen we
dat de zon hierop weerkaatst. Ook krijgen beide scholen andere installaties. Deze werkzaamheden zijn in maart 2020 gereed. Deze vinden plaats in het gebouw, u zult hierdoor vrijwel geen overlast ervaren.

Beter presteren in een frisse school
Een goede luchtkwaliteit in scholen zorgt ervoor dat de kinderen beter kunnen leren. De installaties die de gemeente Utrecht op de schoolgebouwen plaatst, verminderen de CO2-concentratie in de gebouwen en zorgen zo voor een betere luchtkwaliteit. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het is daarom landelijk beleid om het binnenmilieu op scholen te verbeteren. 

Ga naar het volledige wijkbericht.

Herfstatelier: stopmotion filmpje groep 3 t/m 5

Tijdens het herfstatelier konden de leerlingen in de middenbouw (groep 3 t/m 5) een stopmotion filmpje maken. Hoe cool is dat?

Herfstatelier in groep 6b

Vrijdag 18 Oktober
Herfstatelier.
We hebben genoten van de groentesoep en al het knutselen. Sommige knutselwerkje
duurden heel lang zoals een uiltje weven en de boom met allemaal vakjes. En anderen heel
kort zoals de pompoenen tekenen en een thee beker versieren. We hebben veel gedaan,
niet alleen knutselen maar ook gewoon een spelletje, of een knikkerbaan maken. We
hebben ook gewoon pauze gehad. Terug naar de klas, eten en weer verder met je knutsel!
Na de grote pauze hadden we nog maar even de tijd om iets af te maken. Toen de tijd
helemaal op was hebben we opgeruimd en de klas schoon gemaakt, en ons zelf. Want de
juffen en de kinderen zijn niet helemaal schoon gebleven. We hebben veel gedaan, en nu
vakantie!

Fiene en Maud

Fijne herfstvakantie!

Het team van De Krullevaar wenst alle leerlingen en hun ouders een fijne herfstvakantie toe. Tot maandag 28 oktober!

Kanjer van de week

Misschien is het al opgevallen: Afgelopen week is de eerste Kanjer van de week gekozen. Elke leerling kan een andere leerling opgeven als Kanjer van de week door een briefje in de brievenbus te doen met daarop de naam van de Kanjer en de reden van nominatie. Elke week haalt een andere groep de nominaties uit de brievenbus en kiest een Kanjer van de week. Je kunt genomineerd worden wanneer je een Kanjeractie hebt gedaan. Misschien was je wel heel aardig tegen iemand die dat net even nodig had, of heb je iets tóch gedaan ook al vond je het spannend. Heb je de Kanjerstappen gezet en heb je daardoor een ruzie voorkomen, of is het gelukt de witte pet onder de zwarte, gele of rode pet te zetten. Of heb je iets gedaan wat niet oké is en ben je daar eerlijk over geweest en heb je het opgelost. Dan ben je een echte Kanjer! Misschien zijn er thuis ook wel Kanjeracties die gecomplimenteerd mogen worden. Vraag er maar eens naar tijdens het eten. Zeker weten dat kinderen hun eigen Kanjeracties én misschien ook wel die van hun ouders kunnen benoemen (en vraag dan ook meteen naar het Kanjerspel van de week, want ook dat is vaak thuis samen te doen en levert veel plezier op).

Quirina Wissink
Kanjercoördinator

De eerste weken in groep 3a

Letters schrijven, letters kleien, letters van Lego en Knex, cijfers tekenen, cijfers van wol en scheerschuim…de eerste weken in groep 3a staan altijd in het teken van heel veel spelend leren. En dat doen de 28 leerlingen van juf Mieske, juf Naomi en juf Evelien (de stagiaire) met veel plezier! De eerste Kanjeroefeningen zijn al gedaan, de verjaardagskaarten zijn gemaakt en de klas ziet er heel gezellig uit. Ook zijn de kinderen gestart met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen, de KIM-versie. Groep 3a is altijd blij wanneer er een nieuwe letter wordt aangeleerd door Zoem en als opa Pet van het Puddingboomplein een verhaal vertelt. Gym in de echte gymzaal is fantastisch en ‘kapot moe’ komen de kinderen na de les weer terug in de klas. Met de andere groep 3 wordt er op maandag samen geknutseld en binnenkort gaan de groepen samen de smaaklessen doen. Dat klinkt lekker! Aan het eind van de dag – na de opruimtaakjes – lezen de juffen een stukje uit Pluk van de Petteflet voor. In groep 3a is het één groot feest!

Klasse(n)nieuws uit groep 7

De eerste week in groep 7

Hallo ouders van De Krullevaar. De kinderen zijn heel hard aan het werk.

De juffen doen het heel goed. Bureau Halt! is deze week langs geweest in de groepen 7 en 8. Het was een wijze les over groepsdruk.

Kinderen uit groep 7 en 8 hebben laptops gekregen.

En de kinderen uit groep 6 en 5 hebben snappets gekregen. We hebben er veel plezier mee.

School is ook veranderd. De trap is van de geschiedenis en de muren zijn geverfd.

Het is allemaal een beetje wennen. Maar de kinderen wennen er redelijk snel aan.

Het is leuk om de kinderen op school te zien.

Dit was een samenvatting van de eerste week na de vakantie.

Groetjes van Jaëlya en Richelle (groep 7)

Gelukkig Nieuw Schooljaar

Het team van De Krullevaar wenst alle leerlingen en hun ouders een mooi, inspirerend, waardevol en gezellig schooljaar toe! En dit jaar hebben we een jubileumjaar. Hoera!

Kanjerprotocol

Kanjerprotocol
In 2015 hebben we als school gekozen voor het werken met de Kanjertraining; een methode waarbij omgang met elkaar gebaseerd op vertrouwen centraal staat. De jaren daarna heeft het team verschillende trainingen en nascholing gevolgd om up-to-date te blijven en samen de Kanjertraining in school te implementeren.
Inmiddels worden er elk jaar ouderlessen gegeven, komt de Kanjertraining regelmatig terug op vergaderingen en studiedagen en is de Kanjertraining niet meer weg te denken bij De Krullevaar.
Alle ervaring en kennis die we hebben opgedaan, gecombineerd met de wettelijke kaders waarbinnen een school handelt en lessen sociaal emotionele vorming biedt, heeft geresulteerd in een Kanjerprotocol passend bij De Krullevaar. Hierin is alle informatie te vinden over de Kanjertraining, omgang met elkaar en stappen die genomen worden wanneer gedrag grenzen overschrijdt. Inmiddels heet ook de MR het Kanjerprotocol goedgekeurd en kunnen we het publiceren.

Klik hier voor het Kanjerprotocol

Kanjer van de week
Komend jaar willen we graag een nieuwe impuls aan de Kanjertraining geven en elke week een kind centraal stellen die door een mooie ‘Kanjeractie’ Kanjer van de week mag zijn. Kinderen mogen elkaar daarvoor opgeven.